1 Haziran 2018

(7) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Son birbuçuk asır içinde âlem-i İslâm, dışdan ziyâde içinden çıkan fitnelerle bölünüb parçalanmışdır. Gerçi bu iç fitnelerin mûcid ve besleyenlerinin, dışda
1 Haziran 2018

(6) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Hazret-i Osmân Radıyallâhu Anh Efendimiz, Cennetle mübeşşer ve Kâinâtın Fahri Aleyhisselâm’ın iki kerîmesine zevc olma şerefine sâhib… Lakâbı da
25 Mayıs 2018

(2) Merhûm Büyük Üstâdı Yâdederken…

Bir evvelki makâlemizde, Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Beyin (ne olduğu) üzerinde durmamızın bizi aşacağı; ve fakat, (ne olmadığı) noktasında
3 Şubat 2015

Tenâkuzlar Çukuru Mu, Fikir Fâhişeliği Mi?

Merhûm Üstâd Necib Fâzıl Bey, İslâm düşmanı, dönek, kalleş, şahsiyetsiz, eyyâmcı, menfaatı içün herşeyini vermiye âmâde iki ayaklı kalem ve kelâm