8 Ağustos 2019

Bayram Mı Gelmiş?
Ahyed HÂLİDÎ

İşte yine gelmiş o, her sene gelen bayram!
16 Mart 2019

(3) Dib’iş Başı Ne Demek İstiyor Veya “Dünyâ Kadınlar Günü!”

DİB’iş denilen müdiriyet, lâyık (lâdînî=ateist) devletin muhâfaza edici bir paratöneri veya “Emniyet muhâfızı” olarak varlığa sâhibdir.
20 Haziran 2017

Küfür

Adalet âbidesi Hazret-i Ömer’i zulüm heykeli diye alıp İran Şahına “Ömer’den daha zâlimdir!” diyen bir hareket liderini ve temsil ettiği hareketi İslâm diye
6 Ocak 2016

Dünyâ Ruznâmesinin 1. Maddesi Dâimâ İslâm…

Ahmed SEYYİDOĞLU