15 Eylül 2014

Camcem (Câmi-Cemevi) Koalisyonu Dînî Düzeneği, Global Fitnenin Bir Parçasıdır!

Şimdi yepyeni nevzuhur bir proje (taktik) piyasaya sürülmeye başlandı!. Cem vakfı başkanı alevi dedesi prof. İzzettin’in tabiriyle “BARIŞ
9 Şubat 2014

(1) Müşâvir Olmak; Ve Üç Religionun Misyoner Vâizi Oldurulmak!

Yehûdi-haçlı gâvurları ile onların kuyruğu cemâdât veya herhangi bir grup veya parti-pırtının, İslâmiyyet’in başına getirdiği sıfat, bu mukaddes ve muazzez
26 Ekim 2010

Rüşvet-i Kelâmdan Îmân Ve Fikir Fuhşuna Kadar Ne Ararsan Kelepir…

Globalleşme fitnesiyle başlayan “ılımlı İslâm” îcâd etme müfsidliği, dünyanın başına en büyük bir belâ kılınmak içün bütün imkânlarını seferber etmiş; ve
1 Mart 2008

(4) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

“Ilımlı İslâm” adı altında Allâh Azze ve Celle’nin Dîni nasıl yok edilmek isteniyor, bunun içün hangi “hoşfendi ve şürekâsı” nasıl sûret-i hakkdan
2 Şubat 2008

(3) İslâm’ı Tahrîf Yahûdî Haçlı Projesidir!

Yehûdîlere “mağdûbi”, nasârâya da “dallîn” kelimeleri ile işâret eden Fâtiha  sûresinin son âyetinden ve Bakara Sûresinin