10 Haziran 2018

Laik Ankara’da Perşembeyi Kandilli Takvimiyle, Vehhâbî Suud’da Cum’ayı Abd Takvimiyle Bayram Yapan Bir Dib Başına Ne Denir???

DİB denen yerin başındaki Görmez, laik demokratik T.C.’nin, maaşlı, rütbeli, makamlı, sarıklı, sırma kaftanlı, kirli sakallı, boynu ağlâllı ve
23 Mayıs 2018

Görmez Hilâli Görmek İçün Capetown’a Uçacakmış! Veya Bayrâmiyelik!

T.C. Devletinin DİB denen mahall-i mahsûsu, yıllardır uğraşır, didinir, ıkınır, sıkınır, ezilir, büzülür, teleskopu yüklenen Altıkulaç’ıyla İzmir
13 Nisan 2013

Dib, Hiç Uyanır Mı Veya Diyalog Fitnesi!

Ahmed SELÂMÎ
11 Nisan 2012

Dib Ve Dib Başının Hutbesi

6.4.12 târih-i efrencisinde DİB başı Görmez, Dicle üniversitesinde hutbe (!) okumuş ve bunun politik tarafı olmadığını beyan eden DİB, milleti kandırmak