"... ADÂLETLE EMİR KELÎME-İ TEVHİDLE EMRİ MUTAZAMMINDIR."
“… Adâletle Emir Kelîme-i Tevhidle Emri Mutazammındır.”
22 Temmuz 2017
Dâru’l-Harb Nedir?
29 Haziran 2017
Hakk ve hakîkate mahabbetin derecesi ...

“Hakk ve Hakîkate mahabbetin derecesi, şerr ü bâtıla buğz ve adâvetin derecesi ile mütenâsibtir.”

Merhûm Müfessir Elmalılı M. Hamdi Yazır Efendi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir