Zıyâiyye BEKÇİSİ

RUZNÂME

BÜTÜN MAKÂLELERİ

29 Nisan 2018

Kandilleri De Pisleyen Sarıklı Kavuk Tavuk Gürûhu!

1) Bu adam ve madam (Ruhban sınıflarının=Din Görevlisi) denen o resmî me’murların, hakîkatı 73 Fırka Hadîs-i Şerîfiyle “Benim ve ashâbımın
23 Nisan 2018

Bayram, Seyrân Ve İdeoloji!

Sözüm ona “millî bayram” maskesi altında ma’lûm beyaz Türklerin “ateist ideolojilerini” dayatmıya kalkması, halkları bölen ve parçalıyan su
14 Nisan 2018

“Güncellemeci-İctihadçı” Ve Lâyık Politikacılar, Selef Ve Halef Olarak Neyin Peşinde?

“GÜNCELLEMECİ-İCTİHADÇI” VE LÂYIK POLİTİKACILAR, SELEF VE HALEF OLARAK NEYİN PEŞİNDE? Zıyâiyye BEKÇİSİ   Âzerbaycan’dan suâl soran kişiye “Allâh Azze, zaman ve mekândan münezzehdir” diyemeyib, “Bu tartışmalı […]
2 Nisan 2018

“Kudsiyetmeâb Papa Hazıretleri” Ve Duâsı!

“KUDSİYETMEÂB PAPA HAZIRETLERİ” VE DUÂSI! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Hiç hesabda yokken, (5/Şubat/2018)de 2 ay kadar evvel, Papa, birdenbire “Kudsiyetmeâb ve Hazret” oluverib,  ta’zîm ü tekrîmin zirvesine […]
16 Mart 2018

Çanakkale Zaferdi, Ya Sonrası!

18 Mart’dan beri pek çok program ve medya ekranları ile “Çanakkale Zaferi” hakkında nice şeyler duyduk ki, bunların içinde sadra şifâ olucu ve 15 asırlık