Zıyâiyye BEKÇİSİ

RUZNÂME

BÜTÜN MAKÂLELERİ

18 Eylül 2017

“1 Muharrem Yılbaşı” Ne Demek?

Müslümana âid mukaddes takvimde başlangıç, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’ın muazzez hicretini esas alır; ve zamana hâkimiyyet  keyfiyeti, müslümanın
28 Ağustos 2017

Darwin Soytarılığı İle “T.C. Eğitim” Rezâleti…

DARWİN SOYTARILIĞI İLE “T.C. EĞİTİM” REZÂLETİ… Zıyâiyye BEKÇİSİ   Avrupa Haçlılarında çokdan modası geçmiş ve bayatlamış şu “Darwin nazariyesi” denilen soytarılık, geçenlerde “Eğitimsel Bakan” Yılmaz tarafından […]
23 Ağustos 2017

“Eğitim Bakanı”; Çökmüş Ve Darwinist Bir Maarif!

“EĞİTİM BAKANI”; ÇÖKMÜŞ VE DARWİNİST BİR MAARİF! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Mektebleri vâsıtasıyla bir memleketin genç neslini, sürü veya mankurt olmakdan adam olmaya sevkeden teşkîlâta “Maarif Vekâleti” […]
19 Ağustos 2017

İnsan Ta’lim Ve Terbiye Edilir, Hayvan Eğitilir; Veya Darwin Fitnesi!

İNSAN TA’LİM VE TERBİYE EDİLİR, HAYVAN EĞİTİLİR; VEYA DARWİN FİTNESİ! Zıyâiyye BEKÇİSİ Türkiye’de mason Bayar İKTİDÂRINDA (1950-60) “Maârif Vekâleti” denirdi. Şimdi “Genel Kurmay Başkanlığı” denilen yerin […]
3 Ağustos 2017

Bu İktidâr İslâmiyyet’in İçine, Onun Zerre Kadar Alamıyacağı Herşeyi Boca Etdi!

BU İKTİDÂR İSLÂMİYYET’İN İÇİNE, ONUN ZERRE KADAR ALAMIYACAĞI HERŞEYİ BOCA ETDİ! Zıyâiyye BEKÇİSİ   Lâyık Dembokratik ve Cumbokratik rejimin yepyeni bir dîni olduğunu anlamıyanlar, artık hâlâ […]