Mimar Bahri ANTÂKÎ

Muharrir

BÜTÜN TAHRÎRÂTI

28 Kasım 2011

Zamanın Mi’marîye Yüklediği Ma’nâ: Şam’daki Süleymaniyye Cami’i ve Külliyesi

Her bina bir mimari eser değildir. Zira, mimarlık bir kültür meselesidir ve insanın barınabilmesi, korunabilmesi gibi pratik nedenlerle inşaa