Mimar Bahri ANTÂKÎ

Muharrir

BÜTÜN MAKÂLELERİ

16 Şubat 2018

Haram-metre

Malatyanın müstesnâ zekâlarından şemsî hocanın yeni îcâdı bir ‘alet olduğu işidince, zât-ı muhteremin aşağı şehrdeki laboratuarına revân oldum. Hazret,
14 Şubat 2018

Hayretlik Bir Siyer-i Nebi Yarışması…

İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanlığı tarafından, İstanbul’daki üniversite talebelerinin katılacağı bir Siyer-i Nebî yarışması tertip edilmiş. Yarışma
10 Şubat 2018

Halîfe-i Müslimîn Cennetmekân Abdülhamîd Hân’ı Yâdederken!

Halîfe-i Müslimîn Büyük Sultan Abdülhamîd Hân Aleyhirrahmeti Ve’l-ğufrân Efendimiz Hazretlerinin Âhıret-i Dâr-ı Bekâ’ya irtihâlleri
10 Şubat 2018

Ş. Eygi Abdülhamîd Hân’a “Müstebit” Diyor!

Şevket Eygi Bey, İstanbul terbiyesi almış çok kibar mı kibar bir Beyefendi bilinir!. Ancak, aşağıda o kadar kibarlaşmış ki, Cennetmekân Fidevs-i
9 Şubat 2018

Hayrettin, Cennetmekân Abdülhamîd Hân’la Efgânî “Maskara” Ve Masonunu Aynı Kefeye Koymaz Mı!?.

Müctehidîn-i (!) cümhûriyyeden Karaman Hayrettin, 18. Aralık târihli Yenişafak’daki köşesinden pek elemnâk bir yazı  ile, “Şii gayzı köpürtdü” dense