Mimar Bahri ANTÂKÎ

Muharrir

BÜTÜN MAKÂLELERİ

18 Eylül 2017

“1 Muharrem Yılbaşı” Ne Demek?

Müslümana âid mukaddes takvimde başlangıç, Rasûl-i Rusül Aleyhisselâm’ın muazzez hicretini esas alır; ve zamana hâkimiyyet  keyfiyeti, müslümanın
15 Eylül 2017

Ulemâ Ve Evliyânın İsimleri Sokak İsimleri Gibi Değiştirilemez…

ULEMÂ VE EVLİYÂNIN İSİMLERİ SOKAK İSİMLERİ GİBİ DEĞİŞTİRİLEMEZ… Ahmed ZIYÂ   Son zamanlarda tarîkat ve tasavvufa saldırılar başladı. Zâten toprak altında bulunan, böyle olmasına rağmen biiznillâh […]
13 Eylül 2017

Dembokrasi Dîni İctihadları Ve Faruk Beşer!

İslâm Coğrafyasındaki memleketlerin bir kısmında, (Dembokrasi) resmî dîn haline getirilmiş; bir kısmında da bu istikâmetde misyoner
11 Eylül 2017

Mezhebsiz Zındıkların Hedefi

Bilhassa ve husûsan son bir buçuk asırda peydahlanmış, el’an dehhâmeleşmiş, semirmiş ve semizlenmiş; matbuat’da, umûmi neşriyâtda, üniversitelerde
28 Ağustos 2017

Bir Fetvâ-yı Şerif Ve Düşündürdükleri

BİR FETVÂ-YI ŞERÎF VE DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ Bayram KILIÇASLAN   Mevzuu ve mes’elenin iyice fehm ü idrâk edilmesi ve bahsi nereye getireceğimizin bilinmesi içün evvelâ, Osmanlı Şeyhülislâm’ı Mustafa […]